وسیله جالبی که خیلی به درد کاشی کارها می خورد | فیلم

وسیله جالبی که خیلی به درد کاشی کارها می خورد

این وسیله ساده پلاستیکی، برای کاشیکارها بسیار مناسب می باشد و می توانند به راحتی سطح سیمان و کاشی ها را با این تنظیم کنند.

(۷۴۴)