فیلم مجموعه ای از نوستالوژی های دهه شصت

مجموعه ای از نوستالوژی های دهه شصت

یک ویدیوی خاطره انگیز از نوستالوژی های بچه های دهه شصت!

(۱۰۱۲)