خوکی با سه چشم و دو بینی در چین متولد شد | فیلم

خوکی با سه چشم و دو بینی در چین متولد شد

تولد بچه خوکی صورتی رنگ با دو پوزه و سه چشم که فیلم را در بالا مشاهده می کنید همه را شگفت زده کرد. در یک مزر‌عه در نانچا‌نگ چین؛ کشاورزان این مزرعه شاهد به دنیا آمدن بچه خوک عجیب با دو سر و دو دهان و دوبینی و سه چشم بودند که به سختی قادر به راه رفتن بود.

به گفته دامپز‌شکان این جهش ژنتیکی از تغذیه حیوانات با مکمل های غذایی موجود در غذای خود شده است.کشاورزان چینی در نا‌نچانگ مرکز استان جیا‌نگشی در چین شاهد تولد بچه خوک عجیب با دو سر و دوبینی و سه چشم بودند. به اعتقاد آنان این بچه خوک در کمتر از دو هفته آینده بیشتر نمی‌ ماند. این بچه خوک به دلیل ناتوانی در شیر خوردن خود توسط مادرش توسط کشاورزان به صورت همزمان قرار دادن ۲ شیشه در دو دهان وی تغذیه می شود.

(۱۶۴)