فیلم هوایی بسیار زیبا و جذاب از شهر تهران

فیلم هوایی بسیار زیبا و جذاب از شهر تهران

فیلم بی نظیر و دیدنی از تهران که از آسمان گرفته شده است را ببینید واقعا زیباست. این فیلم تصاویری از تهران را که در شب و روز گرفته شده است در بر دارد.

(۳۳۲۴)