واکنش آب و روغن در دمای بالا + فیلم

واکنش آب و روغن در دمای بالا

اگر بر روی روغن شعله ور آب بریزید آتش سوزی شدید ایجاد می شود.اما دلیل این واکنش چیه به دلیل دمای بسیار بالای روغن آب به سرعت تبخیر شده و هیدروژن آزاد می کند که بدین ترتیب روغن و گاز هیدروژن واکنش داده و به این شکل شعله ور می شود.

(۱۵۱)


151
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>