ترفند شعله معلق با فندک | فیلم

ترفند شعله معلق با فندک

یک ترفند خیلی جالب با استفاده از فندک. گاز فندک قابل اشتعال و سبک تر از جوهر است. زمانی که جوهر با گاز فندک مخلوط می شود و شعله ور می گردد گاز که سبک است در بالا آتش می گیرد و مخلوط جوهر و گاز فندک در پایین قرار می گیرد.

(۴۷۵)


475
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>