چشم‌های مشتریان زیر تیغ تیز آرایشگر | فیلم

آرایشگر سالخورده چینی از تیغ تیز برای تمیزی و پاکسازی چشم مشتریانش استفاده می‌کند.

یک آرایشگر چینی ۶۲ ساله علاوه بر پیرایش موهای مشتریانش، گاهی با استفاده از ابزار کارش چشم‌های مشتریانش را نیز جرم گیری می‌کند. این مرد با مهارت تمام تیغ تیز را زیر پلک‌های افراد قرار داده و لایه‌های جرم را با استفاده از آن پاکسازی می‌کند.

او مدعی است بیش از ۴۰ سال به این حرفه مشغول است و تاکنون حتی یک مورد را هم خطا نرفته است. مراجعه کنندگان هم به کار او ایمان داشته و این کار را برای دید بهتر انجام می‌دهند.

در این ویدئو عملکرد دقیق و ماهرانه این آرایشگر را نشان می‌دهد.

(۵۰۴)