مهارت بالای خلبان در زمان مواجهه با طوفان | فیلم

وقوع طوفان شدید در شهر «بیرمنگام» (انگلستان)، کار خلبان را برای فرود در باند فرودگاه دشوار کرد، اما خلبان که توانایی بالایی در کنترل هواپیما داشت، توانست با موفقیت روی زمین بنشیند.

(۱۴۹)