ویدئویی که دختر عربستانی بعد از خرید خودروی لوکس خود منتشر کرد | فیلم

دختر عربستانی بعد از خرید خودرو لوکس بنتلی از خودش ویدیویی منتشر کرد . این اتفاق در زمانی رخ داده است که به دستور ملک سلمان پادشاه عربستان ممنوعیت رانندگی برای زنان عربستانی لغو شده است .

(۱۲۳)