آزمایش صفحه نمایش آیفون سون با ریختن طلای مذاب روی آن | فیلم

آزمایش صفحه نمایش آیفون سون با ریختن طلای مذاب روی آن

در این فیلم شخصی  با ریختن چند گرم طلای خالص مذاب روی صفحه نمایش آیفون سون مقاومت این گوشی را آزمایش می کند. جالب اینکه بعد از تماس طلای مذاب با صفحه با وجود اینکه  بیشتر صفحه نمایش آیفون سیاه شده ،ما بقی  صفحه هنوز به کار خود ادامه می دهد. حتی گوشی با این شرایط قادر به پخش  فیلم و موزیک هم می باشد.

 

(۳۷۸)