لحظۀ انفجار گلکسی نوت ۷ | فیلم

لحظۀ انفجار گلکسی نوت ۷

یک جوان چینی پس از آنکه شرکت سامسونگ به دلیل انفجار گوشی گلکسی نوت ۷ او، یک گوشی دیگر به او داد؛ سعی کرد تا گوشی جدید را آزمایش کند.

این جوان چینی برای آزمایش تأثیر فشار و ضربه روی گوشی جدید خود، به وسیله چکش چند ضربه به گوشی دوم وارد کرد.

(۹۳۶)