اپلیکیشن ساخت لوگو با استفاده از تلفن همراه | فیلم

همانطور که به خوبی نام این اپلیکیشن کاراییش را شرح می‌دهد، Logo Foundry – Logo Maker  یک برنامه پیشرفته ساخت لوگو است.

اگر شما نیازمند اشکال، پس زمینه‌ها و ابزارهای ویرایشی بیشتری هستید می‌توانید با خرید برخی از آیتم‌های درون برنامه‌ای آن‌ها را به دست آورید.

(۱۳۲۲)