زمان تخصیص یافته رسانه ملی برای نامزدهای ریاست جمهوری | فیلم

مراسم قرعه‌کشی جدول ضبط و پخش برنامه‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد.

سهم هر نامزد از برنامه‌های رادیو و تلویزیون در این مراسم اعلام شد:
۵۵۵ دقیقه برنامه رادیویی
۵۵۵ دقیقه برنامه تلویزیونی
درمجموع هر نامزد ۱۱۱۰ دقیقه
با احتساب مناظره‌ها هر نامزد ۱۴۷۰ دقیقه

(۱۸)