معرفی و اهداف سید مصطفی هاشمی طبا | فیلم

سید مصطفی هاشمی طبا در ۱۳۲۵ در شهر اصفهان متولد شد.
**سوابق تحصیلی:
– کارشناس سازمان برنامه و بودجه
– فوق لیسانس نساجی از دانشگاه امیرکبیر تهران و متخصص سیستم آنالیز از سازمان مدیریت صنعتی

**سوابق اجرایی:
– وزیر صنایع در دولت محمدجواد باهنر
– رییس سازمان تربیت بدنی در دولت دوم آیت الله هاشمی رفسنجانی
– رییس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی
– نامزد هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۰
– مشاور امور زیربنایی، سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های ورزش کشور۱۳۹۳

(۱۱۹۰)