شی سفید نورانی در آسمان هرمزگان | فیلم

مردم روستای دهنگ شهرستان بستک می گویند ساعت۱۸:۳۰ شی نورانی سفید رنگی را درآسمان دیده اند که پس ازدقایقی این نور یا موجود عجیب ازبین رفته است. شاهدین اظهار داشتند روز قبلش نیزاین شی دیده شده بود.

(۳۱۴)


314
بازدیدها