هشدار هواشناسی درباره تشدید بارش ها و طغیان رودخانه ها | فیلم

سازمان هواشناسی درباره تشدید بارش ها و طغیان رودخانه ها و برف و کولاک در جاده های کوهستانی کشور هشدار داد.

برای استان های بوشهر، فارس، کرمان، هرمزگان، یزد، خراسان جنوبی و خراسان رضوی بارش شدید باران به همراه آبگرفتگی معابر پیش بینی شده است.

(۲۸۴)