پیش‌بینی نگران کننده کارشناس هواشناسی برای آب و هوای امروز کشور | فیلم

سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که در این هفته برای بسیاری از استان های کشور بارش برف و باران پیش بینی می شود.

وی گفت: در تمام هفته به ویژه روز دوشنبه در تمام کشور شاهد بارش برف و باران خواهیم بود.

وی در پایان گزارش با توجه به اوضاع جوی امروز کشور بیان کرد فقط خدا کمک کند به خیر بگذرد!!

(۲۲۱۱)