فیلم هوایی از راهپیمایی باشکوه مردم مشهد در ۲۲ بهمن | فیلم

فیلم هوایی از راهپیمایی باشکوه مردم مشهد در ۲۲ بهمن

در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، تاریخ نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) به نقطه عطف خود رسید. در روز ۲۲ بهمن سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست و پادشاهی ۲۵۰۰ ساله و ظلم و استبداد بیش از ۵۰ ساله رژیم پهلوی در ایران، ریشه کن شد و به خواست الهی حکومت جمهوری اسلامی تأسیس شد.

(۱۶۸)


168
بازدیدها