واکنش مردم به حضور محمد هاشمی در مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی | فیلم

واکنش مردم به حضور محمد هاشمی در مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی

واکنش مردم به حضور محمد هاشمی در مراسم بدرقه آیت الله هاشمی رفسنجانی و تسلیت گفتن و ابراز همدردی با ایشان.

(۲۷۶)


276
بازدیدها