لحظات تشییع پیکر آیت الله هاشمی در خیابان انقلاب اسلامی | فیلم

لحظات تشییع پیکر آیت الله هاشمی در خیابان انقلاب اسلامی

فیلم لحظات تشییع پیکر آیت الله هاشمی در خیابان انقلاب اسلامی را مشاهده نمایید.

(۱۵۹)