آغاز تشییع پیکر آیت الله هاشمی پس از اقامه نماز توسط رهبر معظم انقلاب | فیلم

آغاز تشییع پیکر آیت الله هاشمی پس از اقامه نماز توسط رهبر انقلاب

فیلم آغاز تشییع پیکر آیت الله هاشمی پس از اقامه نماز توسط رهبر معظم انقلاب را مشاهده نمایید.

(۱۴۹)