بغض محسن رضایی برای فرماندهی که شهید شد اما به دشمن پشت نکرد + فیلم

بغض محسن رضایی برای فرماندهی که شهید شد اما به دشمن پشت نکرد

کلیپی که سردار سرلشکر محسن رضایی در اینستاگرام منتشر کرد.

آقا مهدی باکری مانند حضرت ابوالفضل که در کنار رود فرات شهید شده بود در وسط رودخانه دجله شهید شد.  دجله آقامهدی را با خودش برد و به دریاهای آسمان متصل کرد

(۱۴۱)