روزنامه‌های صبح یکشنبه ۷ شهریور + فیلم

روزنامه‌های صبح یکشنبه ۷ شهریور

در این فیلم تیتر روزنامه‌های ۷ شهریور همشهری، ابرار، ایران، جمهوری اسلامی، اسرار و اطلاعات  را مشاهده می‌کنید.

(۴)