آغاز رسمی جذب نخبگان | فیلم

روند رسمی جذب نخبگان با تکمیل فرایند استخدام نخستین گروه از آنها در دستگاه‌های اجرایی، آغاز شد.

بر اساس مصوبه هیئت دولت، ستاد ملی نخبگان و سازمان اداری و استخدامی کشور، مکلف شده بودند که در فرایندی، نخبگان را شناسایی و برای جذب، آنها را به دستگاه‌های اجرایی معرفی کنند.

منبع: صداوسیما

(۰)