فردا مدارس و دانشگاه های تهران غیرحضوری هستند | فیلم

بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تمامی مقاطع تحصیلی در استان‌ تهران به جز شهرستان‌های پردیس، دماوند و فیروزکوه در روز چهارشنبه ۳۰ آذرماه غیرحضوری شد.

(۰)