صحبت های وزیر امور اقتصاد و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت درباره بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ | فیلم

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سازمان برنامه و بودجه هفته آینده آماده است تا مجموعه لایحه بودجه ۱۴۰۲ شامل ۲۰ تبصره و جداول کلان را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سازمان برنامه و بودجه هفته آینده آماده خواهد بود تا مجموعه لایحه بودجه ۱۴۰۲ که شامل ۲۰ تبصره و جداول کلان است را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

بر اساس این گزارش ، سیداحسان خاندوزی، درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۲ مشتمل بر ۲۰ تبصره و مجموعه‌ای از جداول کلان و ردیف‌های خرد و جزئیات بودجه بود که در ۱۸ جلسه فوق العاده در جلسات وزرا منعقد شد.

وی افزود: یکی از دلایل طولانی شدن تدوین بودجه این بود که وزرای دولت مفصل‌تر از سال گذشته به جزئیات ورود کردند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ۱۸ جلسه برگزار شد تا موضوعات مفصل‌تر و با جزئیات بیشتر پیگیری شوند؛ بنابراین تمام ۲۰ تبصره لایحه بودجه ۱۴۰۲ در هیأت دولت بررسی و تصویب شده است. جداول کلان بودجه آماده است، امیدواریم در جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران به تصویب نهایی برسد. به این ترتیب سازمان برنامه و بودجه هفته آینده آماده خواهد بود تا مجموعه لایحه بودجه ۱۴۰۲ که شامل ۲۰ تبصره و جداول کلان است را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

خاندوزی در ادامه سخنان خود به چند نکته اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار احکام سالانه از احکام دائمی تفکیک شد. به این معنا که لایحه‌ای که از هیأت دولت به مجلس خواهد رفت در جلوی هر قانون نوشته شده که می‌تواند به قانون تنظیم مقررات صرف رود به عنوان حکم دائمی تا دیگر لازم نباشد هر سال حجم زیادی از احکام تفصیلی به لایحه بودجه الحاق شود.

وزیر اقتصاد گفت: در راستای شفاف سازی بودجه ۱۴۰۲ نیز برای نخستین بار تلاش شده تا بخش قابل توجهی از آنچه تحت عنوان تبصره ۱۴ شناخته می‌شود و بیرون از سقف منابع عمومی دولت بود و به نوعی در درآمد‌ها و هزینه‌ها پنهان شده بود به سقف منابع و مصارف عمومی بودجه اضافه شود به این ترتیب پیگیری و هدفمندی یارانه‌ها دقیق‌تر و شفاف‌تر انجام خواهد شد.

خاندوزی در پایان هم عنوان کرد: رویکرد دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ توجه به درآمد‌های پایدار، مولدسازی اموال غیرمولد و ناکارآمد نهاد‌های دولتی و کسب درآمد و کاهش کسری بودجه از طریق این درآمد‌های پایدار بوده است.

منبع: صداوسیما

(۰)