گزارش آخرین تغییرات آب و هوا در کشور | فیلم

به گزارش  کارشناس سازمان هواشناسی: در کلان شهرهاُ و نواحی صنعتی و شهرهای پرجمعیت سکون هوا و پایداری جو را خواهیم داشت.

(۰)