ثبت طبس به عنوان سومین ژئوپارک ایران در یونسکو | فیلم

طبس به عنوان سومین ژئوپارک ایران ثبت جهانی شد.

پیش از این ژئوپارک قشم و ارس ثبت جهانی یونسکو شده بودند. آقای امری کاظمی ارزیاب و عضو شورای عالی ژئوپارک‌های یونسکو در این باره توضیح می دهد.

ژئو پارک‌ها به عبارتی پارک‌های زمین شناسی، گستره‌ای از پدیده‌ها و میراث زمین شناسی، جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی ارزشمند هستند.

(۰)