افزایش شدید قیمت در شب عید و ماه مبارک رمضان در صورت ادامه روند زیان مرغداران | فیلم

اسدالله نژاد مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی:

اگر روند ضرر کردن مرغداران در طی هفته های اخیر ادامه پیدا می‌کرد، مرغدار دیگر تمایلی به ادامه این روند نداشت و به صورت جدی با افزایش شدید قیمت و کمبود مرغ در زمان ماه مبارک رمضان و شب عید مواجه می‌شدیم.

(۰)