مصرف آب در تهران همچنان افزایشی است | فیلم

تهرانی‌ها حداقل می‌بایست ۲۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند تا به پایداری ذخایر آبی کمک کنند، این درحالی است که میزان مصرف همچنان بالاست.

(۰)