امسال چند دستگاه خودرو وارد می‌شود؟ | فیلم

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت: تا سقف یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو تخصیص داده شده است که با این رقم می‌توان ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کرد.

(۰)