فراخوان ایران‌ خودرو برای رفع نقص خودروها | فیلم

مالکانی که ورق استفاده شده در سقف خودرو آن ها نقص دارد، می توانند به نمایندگی های ایران خودرو مراجعه کنند.

موضوع ضخامت ورق فولادی استفاده شده در خودروها چند وقتی ست با انتشار تصاویری در فضای مجازی، داغ شده است. دبیر کمیته کیفیت انجمن تولیدکنندگان فولاد می گوید نوع فولاد مصرفی در بعضی قسمت های خودرو باید تغییر کند …

منبع: صداوسیما

(۰)