تهرانی ها رکورد مصرف لحظه‌ای آب در پاییز را شکستند | فیلم

معاون بهره برداری آبفای جنوب شرقی استان تهران

روز گذشته شهر تهران رکورد مصرف لحظه‌ای ۴۶ هزار و ۸۰۰ لیتر بر ثانیه را در پاییز زد که بی سابقه است.

(۰)