پرتقال‌ های نارنجی رنگ ضرر ندارند | فیلم

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری وزرات جهاد کشاورزی

عملیات رنگ‌بری روی پوست میوه است و تأثیری بر قسمت خوراکی و داخلی میوه نمی‌گذارد و جای نگرانی نیست.

(۰)