پرداخت هزار میلیارد تومان از بدهی سازمان تامین اجتماعی به داروخانه ها | فیلم

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: هفته گذشته هزار میلیارد تومان از بدهی این سازمان بیمه گر به داروخانه‌ها پرداخت شد.

بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها موضوعیست که همیشه مورد گلایه داروخانه دارهاست، بدهی‌ای که به گفته داروخانه دارها، سهم عمده‌ای از آن مربوط به بیمه تامین اجتماعی است.

برخی داروخانه دار‌ها می‌گویند، این سازمان بیش از ۴ ماه به آن‌ها بدهی دارد.

طرح دارویار هم از این بدهی بی نصیب نمانده است.

یکی از داروخانه دار‌ها می‌گوید: قرار بود با شروع طرح دارویار مطالبات داروخانه با فاصله یک ماهه پرداخت شود، اما این اتفاق نیفتاده است.

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره تاخیر چندماهه پرداخت‌ها گفت: علت این فاصله چند ماهه این است که ما قبل از شروع طرح دارویار به داروخانه‌ها بدهی داشتیم و با شروع این طرح بدهی ما تسویه نشده بود.

به گفته آقای موسوی هفته گذشته هزار میلیارد تومان از بدهی این سازمان بیمه گر به داروخانه‌ها پرداخت شدو از ۱۲ ابان هم هزار میلیارد تومان دیگر به حساب داروخانه‌ها واریز می‌شود.

اما هر چه پرداخت‌ها با تاخیر همراه شود تامین دارو برای داروخانه‌ها هم سخت می‌شود چرا که به گفته داروخانه‌ها دارها، دارو به صورت نقدی خریداری می‌شود و تاخیر در پرداخت بیمه ها، نقدینگی این داروخانه‌ها برای خرید دارو را با مشکل مواجه می‌کند.

منبع: صداوسیما

(۰)