بخشی از سود سهام عدالت تا پایان پاییز واریز می‌شود | فیلم

وزیر اقتصاد درباره پرداخت بخشی از سود سهام عدالت تا پایان پاییز گفت: مبلغ این واریزی حدود ۵۰۰ هزار تومان است و سود باقیمانده، پایان سال به حساب ۴۹ میلیون سهامدار واریز می‌شود.

(۰)