کاهش هزینه تولید خودرو با اتحاد راهبردی خودرو سازان | فیلم

مدیر عامل ایران خودرو گفت: اتحاد راهبردی دو خودورساز بزرگ کشور به کاهش هزینه‌های تولید خودرو در کشور منجر می‌شود.

آقای مهدی خطیبی افزود: ساختار قیمت تمام شده شامل هزینه‌های متغیر و سربار می‌شود، اتحاد راهبردی اولین کاری که به صورت مستقیم انجام می‌دهد این است که هزینه‌های سربار را سرشکن می‌کند بنابر این منتهی به کاهش هزینه می‌شود.

خطیبی افزود: در بخش هزینه‌های متغیر آنجایی که هزینه‌ها به تعداد تولید و تعداد تولید قطعه برمی گردد به خاطر این که انباشت تقاضا و سفارش صورت می‌گیرد، در آنجا هم قدرت چانه زنی دو خودروساز برای تأمین بهتر و کم هزینه‌تر مواد اولیه محقق می‌شود.

وی گفت: بنابر این آنچه که خروجی این اتحاد راهبردی در بخش قوای محرکه و تأمین مشترک قطعات است خروجی اش حتماً کاهش هزینه خواهد بود.

منبع: صداوسیما

(۰)