بازنگری قانون بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال | فیلم

قدیمی و عدم تداخل برخی از قوانین با نظام بانکی کشور عاملی شد تا قانون بانک مرکزی با گذشت بیش از ۵۰ سال اصلاح و بازنگری شود.

طرح اصلاح قانون بانک مرکزی تا به حال در ۳ دوره مجلس مطرح شده است؛ اما عدم همکاری نمایندگان دولت های وقت در مجلس شورای اسلامی عاملی شد تا بررسی ها در این زمینه به نتیجه ای نرسد.

در مجلس یازدهم روند اصلاح قانون بانک مرکزی سرعت بیشتری به خود گرفت و برای نخستین بار این طرح به صحن علنی مجلس با دو هدف اصلی استقلال و اقتدار بانک مرکزی راه یافت.

(۱)