برنامه‌های سفر رئیس جمهور در نیویورک | فیلم

رئیس جمهور برای شرکت در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.

آقای رئیسی در این سفر علاوه بر سخنرانی در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با تعدادی از سران کشور‌های شرکت کننده در این نشست نیز دیدار و گفتگو می‌کند.

(۰)