خودروهای سازمان اموال تملیکی حراج می شود | فیلم

خودرو‌های در اختیار سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی بفروش می‌رسد.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از برگزاری مزایده فوق العاده الکترونیکی ۵۶۵ اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت خبر داد.

آقای اجتهادی گفت: در این مرحله از مزایده تعداد هزار و ۶۲ دستگاه انواع خودرو که به در پرونده جعل ثبت سفارش خودرو‌ها و به ظن قاچاق در سال ۹۶ مصادره شده اند به فروش می‌رسد.

او افزود: این خودرو‌ها در ۹ استان هستند که حدود ۹۰۰ دستگاه آن در بوشهر و بندر گناوه و مابقی در ۸ استان از جمله مازندران، تهران، خوزستان است.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: متقاضیان محترم می‌توانند از ساعت ۸ روز پنجشنبه هفتم مهرماه لغایت ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۲ مهرماه امسال برای دریافت اطلاعات فهرست خودرو‌ها و شرایط و همچنین رویت خودرو‌های مطرح در مزایده و ارایه پیشنهاد، به وب گاه مزایده الکترونیک به نشانی eauc.setadiran.ir مراجعه نمایند.

(۰)