تعدیل ۱۰ هزار پرستار طرحی | فیلم

به گفته رئیس سازمان نظام پرستاری ۱۰ هزار نیروی طرحی که در دوران کرونا طرح آن‌ها تمدید شده بود خانه‌نشین شده‌اند.

(۰)