سهم ۲۰ درصدی دارندگان خودرو‌های فرسوده از سومین مرحله قرعه کشی خودرو | فیلم

سخنگوی وزارت صمت:

در سومین مرحله قرعه کشی خودرو که از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو فردا انجام می‌شود، ۶۰ هزار خودرو عرضه می‌شود که ۲۰ درصد آن به دارندگان خودرو‌های فرسوده تعلق می‌گیرد.

(۰)