واکسیناسیون دانش آموزان، اجباری یا اختیاری؟ | فیلم

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: واکسیناسیون کووید۱۹ دانش آموزان برای شروع سال تحصیلی مدارس اجباری نیست.

شیراوژن گفت: در مقطع سنی ۱۲ تا ۱۸ سال بیش از ۸۰ درصد دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده اند، اما در بازده سنی ۵ تا ۱۲ سال این عدد بسیار پایین است.

او ادامه داد: واکسیناسیون کووید ۱۹ دانش آموزان اجباری نیست، اما توصیه می‌کنم که دانش آموزان حداقل یک نوبت واکسن را قبل از شروع سال تحصیلی مدارس داشته باشند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: اگر دانش آموزی بیماری زمینه‌ای دارد حتما دز یادآور را تزریق کند.

(۰)