اتصال بیش از ۷ هزار نانوایی به کارتخوان‌ های هوشمند | فیلم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت: تاکنون بیش از ۷۲۰۰ نانوایی در سطح استان تهران به دستگاه کارتخوان مجهز شده که کار نصب این دستگاه‌ها برای همه نانوایی‌های استان تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

حشمت الله عسگری با اشاره به رصد نانوایی‌ها از طریق کارتخوان‌های هوشمند افزود: هزار نانوایی باقی مانده که تا دو هفته آینده به کارتخوان‌های هوشمند متصل می‌شود.

(۰)