خوزستانی‌ها امروز گرمترین روز سال را تجربه می‌کنند | فیلم

به گزارش سازمان هواشناسی: ماندگاری هوای گرم را در کل کشور داریم و شدت گرما در جنوب غرب به خصوص خوزستان و ایلام دیده می‌شود.

کارشناس هواشناسی هشدار سطح نارنجی در استان خوزستان را پیش بینی کرده است.

بارندگی در دو بخش شمالی کشور و نواحی جنوبی و شمالی زاگرس داریم.

تداوم وزش بادهای ۱۲۰ روزه پدیده مهم بخش شرقی کشورمان است.

کارشناس هواشناسی هشدار نارنجی گردو خاک و کاهش دید در شمال استان سیستان و بلوچستان را پیش بینی کرد.

(۰)