حذف عوارضی تهران – پرند | فیلم

پرداخت عوارض بزرگراه تهران – ساوه از حدفاصل ورودی این بزرگراه از آزادگان تا شهر پرند حذف شد.

(۰)