امروز آخرین روز هشدار سطح قرمز در جنوب کشور است | فیلم

سازمان هواشناسی، برای بخش های شمالی کشور بارندگی و رگبار شدید باران پیش بینی می نماید.

طی ۵ روز آینده در منطقه زابل سیستان و بلوچستان، وزش شدید باد، شرایط ویژه ای را برای آسمان این مناطق رقم خواهد زد.

(۰)