استعلام از متروی تهران برای ساخت و ساز | فیلم

مدیر عامل شرکت متروی تهران گفت: با توجه به توسعه خطوط مترو در شهر تهران، ساختمان‌ها و سازه‌های اطراف این خطوط برای استعلام ساخت وساز، درجه بندی می‌شوند.

آقای مسعود درستی افزود: هم اکنون اگر شهروندان بخواهند ساخت و ساز کنند باید طبق ضوابط شهرداری، از مترو استعلام بگیرند.

وی همچنین با اشاره به اینکه برای تسهیل کار شهروندان به دنبال راهکار هستیم گفت:استعلام به طور سامانه ای انجام می‌شود، اما با توجه به مشکلات سامانه شهرداری تهران هم اکنون به طور دستی انجام خواهد شد.

(۰)