توضیحات معاون ستاد نقشه جامع علمی کشور درباره مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی | فیلم

کنکور در سال دوبار برگزار و آزمون دو سال اعتبار خواهد داشت.

در کنکور ۱۴٠۲، ۴٠ درصد سابقه تحصیلی و ۶۰ درصد آزمون کنکور خواهد بود واطلاع رسانی باید یک سال قبل انجام شود که این مصوبه توسط رئیس جمهور به موقع اعلام و ابلاغ شده است.

(۰)