تست گرم نخستین قطار ملی کشور با موفقیت انجام شد | فیلم

مدیرعامل شرکت مترو تهران از تست گرم نخستین قطار ملی کشور خبر داد.

مدیرعامل شرکت مترو تهران گفت: با آمدن قطار ملی ظرفیت جابجایی مسافر در مترو روزانه از یک و نیم میلیون نفر به حدود ۷ تا ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید.

مسعود درستی با اشاره به موفقیت آمیز بودن نخستین تست گرم قطارملی افزود: پروژه قطار ملی با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از ۲ سال قبل آغاز و یک د ستگاه قطار ملی ساخته شدو این محصول در تولید داخلی به مرز ۸۵ درصد رسید.

وی ادامه داد: فرایند نخستین تست گرم قطار ملی با موفقیت انجام شد و اگر تایید نهایی بین المللی را کسب کند، قطار ملی به عنوان یک افتخار بزرگ به صورت تولید انبوه از طریق واگن سازی بومی دخلی دست پیدا میکنیم.

مدیرعامل شرکت متروی تهران با اشاره به اینکه قطار ملی دستاورد‌های خوبی را همراه دارد گفت: وابستگی ما را در این حوزه به حداقل میرساند؛ جلوی خروج ارز را می‌گیرد و اشتغال زایی برای تولید انبوه را همراه داردو تاثیر ویژه‌ای در مترو خواهد داشت.

آقای درستی تاکید کرد: در صورت تائید نهایی بین المللی، قرارداد ۱۱۳ تولید واگن وارد چرخه تولید داخل میشود و این از موفقیت‌های بزرگ دراین زمینه است.

وی افزود: در متروی تهران با کمبود ناوگان روبرو هستیم هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی چراکه ارام ارام این ناوگان دچار فرسودگی شده است و مشکلات فنی پیدا میکند که اگر به سمت تولید اانبوه بویم طبیعتا سرفاصله‌ها کمتر و کیفیت مسافرگیری مناسب‌تر و سهم مترو در حمل و نقل عمومی شهر تهران به صورت چشمگیری افزیش می‌یابد.

منبع: صداوسیما

(۰)